Gói ngôn ngữ tiếng Việt by xgenvn

Vietnamese translation pack for ProcessWire.

Bản dịch này được dịch tay sang tiếng Việt cho hệ thống quản lý nội dung (CMF/CMS) ProcessWire.

 • Cài đặt Language Support cho ProcessWire qua phần quản lý Modules
 • Trong phần Setup>Languages, chọn mục default và nhập file zip chứa các tập tin json trong repository này.
 • Các giao diện cần dịch tay các cụm từ tương ứng. Bản dịch này chỉ cung cấp dịch các đoạn ngôn ngữ hệ thống sử dụng hàm _() hoặc _x().
 • Hiện tại tiến độ khoảng 95%. Dựa theo danh sách các file cần dịch từ gói ngôn ngữ tiếng Nhật.
 • Các gói Modules phổ biến cần dịch riêng, đôi lúc không hỗ trợ i18n thông qua hàm _() hay _x().
 • Bạn có thể tạo bản sao của repo này và thực hiện thay đổi cũng như thêm các file dịch khác tương ứng. Sau đó gửi pull request để mình cập nhật. Chân thành cảm ơn.
 • Nếu thấy có phần nào dịch chưa đúng, hãy giúp tạo một Issue và mình sẽ cập nhật nhanh nhất có thể.
 • Thông tin giới thiệu và hướng dẫn sử dụng ProcessWire có thể tìm thấy trên http://tipigo.net

Install and use modules at your own risk. Always have a site and database backup before installing new modules.

Latest news

 • ProcessWire Weekly #489
  In the 489th issue of ProcessWire Weekly we'll check out what's new in the core this week, share a brand-new recipe of the week, and more. Read on!
  Weekly.pw / 23 September 2023
 • ProcessWire 3.0.226 new main/master version
  After 8 months in development we are excited to bring you ProcessWire 3.0.226 main/master. This version has a ton of great new features, improvements and optimizations, plus more than 100 issue fixes. This post takes an in-depth look at highlights from this great new version.
  Blog / 25 August 2023
 • Subscribe to weekly ProcessWire news

“Indeed, if ProcessWire can be considered as a CMS in its own right, it also offers all the advantages of a CMF (Content Management Framework). Unlike other solutions, the programmer is not forced to follow the proposed model and can integrate his/her ways of doing things.” —Guy Verville, Spiria Digital Inc.