Gói ngôn ngữ tiếng Việt by xgenvn

Vietnamese translation pack for ProcessWire.

BẢN DỊCH NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NỘI DUNG PROCESSWIRE

Bản dịch này được dịch tay sang tiếng Việt cho hệ thống quản lý nội dung (CMF/CMS) ProcessWire.

CÁCH CÀI ĐẶT

 • Cài đặt Language Support cho ProcessWire qua phần quản lý Modules
 • Trong phần Setup>Languages, chọn mục default và nhập file zip chứa các tập tin json trong repository này.
 • Các giao diện cần dịch tay các cụm từ tương ứng. Bản dịch này chỉ cung cấp dịch các đoạn ngôn ngữ hệ thống sử dụng hàm _() hoặc _x().

GHI CHÚ

 • Hiện tại tiến độ khoảng 95%. Dựa theo danh sách các file cần dịch từ gói ngôn ngữ tiếng Nhật.
 • Các gói Modules phổ biến cần dịch riêng, đôi lúc không hỗ trợ i18n thông qua hàm _() hay _x().

LIÊN HỆ VÀ THAM GIA

 • Bạn có thể tạo bản sao của repo này và thực hiện thay đổi cũng như thêm các file dịch khác tương ứng. Sau đó gửi pull request để mình cập nhật. Chân thành cảm ơn.
 • Nếu thấy có phần nào dịch chưa đúng, hãy giúp tạo một Issue và mình sẽ cập nhật nhanh nhất có thể.

ĐỌC THÊM

 • Thông tin giới thiệu và hướng dẫn sử dụng ProcessWire có thể tìm thấy trên http://tipigo.net

Install and use modules at your own risk. Always have a site and database backup before installing new modules.

Latest news

 • ProcessWire Weekly #499
  In the 499th issue of ProcessWire Weekly we'll check out the latest weekly update from Ryan, introduce a new third party module called RockPdf, and more. Read on!
  Weekly.pw / 3 December 2023
 • Using date range fields in ProcessWire
  This week we'll take a detailed look at the newest addition to the ProFields set of modules: the Date Range Fieldtype and Inputfield.
  Blog / 24 November 2023
 • Subscribe to weekly ProcessWire news

I just love the easy and intuitive ProcessWire API. ProcessWire rocks!” —Jens Martsch, Web developer