Gói ngôn ngữ tiếng Việt by xgenvn

Vietnamese translation pack for ProcessWire.

BẢN DỊCH NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NỘI DUNG PROCESSWIRE

Bản dịch này được dịch tay sang tiếng Việt cho hệ thống quản lý nội dung (CMF/CMS) ProcessWire.

CÁCH CÀI ĐẶT

 • Cài đặt Language Support cho ProcessWire qua phần quản lý Modules
 • Trong phần Setup>Languages, chọn mục default và nhập file zip chứa các tập tin json trong repository này.
 • Các giao diện cần dịch tay các cụm từ tương ứng. Bản dịch này chỉ cung cấp dịch các đoạn ngôn ngữ hệ thống sử dụng hàm _() hoặc _x().

GHI CHÚ

 • Hiện tại tiến độ khoảng 95%. Dựa theo danh sách các file cần dịch từ gói ngôn ngữ tiếng Nhật.
 • Các gói Modules phổ biến cần dịch riêng, đôi lúc không hỗ trợ i18n thông qua hàm _() hay _x().

LIÊN HỆ VÀ THAM GIA

 • Bạn có thể tạo bản sao của repo này và thực hiện thay đổi cũng như thêm các file dịch khác tương ứng. Sau đó gửi pull request để mình cập nhật. Chân thành cảm ơn.
 • Nếu thấy có phần nào dịch chưa đúng, hãy giúp tạo một Issue và mình sẽ cập nhật nhanh nhất có thể.

ĐỌC THÊM

 • Thông tin giới thiệu và hướng dẫn sử dụng ProcessWire có thể tìm thấy trên http://tipigo.net

Install and use modules at your own risk. Always have a site and database backup before installing new modules.

Twitter updates

 • This week ProcessWire gained powerful new tools for finding pages and controlling how they are loaded. If you like to maximize performance and efficiency, you’ll like what 3.0.172 brings— More
  5 February 2021
 • ProcessWire 3.0.171 dev branch core updates – More
  22 January 2021
 • Preliminary 2021 roadmap in progress in this week’s update— More
  8 January 2021

Latest news

 • ProcessWire Weekly #355
  In the 355th issue of ProcessWire Weekly we're going to check out the latest core updates, highlight some recent forum topics and articles, introduce a brand new site of the week, and more. Read on!
  Weekly.pw / 27 February 2021
 • ProcessWire 3.0.172 – Find faster and more efficiently
  This week ProcessWire gained powerful new tools for finding pages and controlling how they are loaded. If you like to maximize performance and efficiency, you’ll like what 3.0.172 brings.
  Blog / 5 February 2021
 • Subscribe to weekly ProcessWire news

“…building with ProcessWire was a breeze, I really love all the flexibility the system provides. I can’t imagine using any other CMS in the future.” —Thomas Aull