Gói ngôn ngữ tiếng Việt by xgenvn

Vietnamese translation pack for ProcessWire.

BẢN DỊCH NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NỘI DUNG PROCESSWIRE

Bản dịch này được dịch tay sang tiếng Việt cho hệ thống quản lý nội dung (CMF/CMS) ProcessWire.

CÁCH CÀI ĐẶT

 • Cài đặt Language Support cho ProcessWire qua phần quản lý Modules
 • Trong phần Setup>Languages, chọn mục default và nhập file zip chứa các tập tin json trong repository này.
 • Các giao diện cần dịch tay các cụm từ tương ứng. Bản dịch này chỉ cung cấp dịch các đoạn ngôn ngữ hệ thống sử dụng hàm _() hoặc _x().

GHI CHÚ

 • Hiện tại tiến độ khoảng 95%. Dựa theo danh sách các file cần dịch từ gói ngôn ngữ tiếng Nhật.
 • Các gói Modules phổ biến cần dịch riêng, đôi lúc không hỗ trợ i18n thông qua hàm _() hay _x().

LIÊN HỆ VÀ THAM GIA

 • Bạn có thể tạo bản sao của repo này và thực hiện thay đổi cũng như thêm các file dịch khác tương ứng. Sau đó gửi pull request để mình cập nhật. Chân thành cảm ơn.
 • Nếu thấy có phần nào dịch chưa đúng, hãy giúp tạo một Issue và mình sẽ cập nhật nhanh nhất có thể.

ĐỌC THÊM

 • Thông tin giới thiệu và hướng dẫn sử dụng ProcessWire có thể tìm thấy trên http://tipigo.net

Install and use modules at your own risk. Always have a site and database backup before installing new modules.

Twitter updates

 • This week ProcessWire (3.0.175) gained the ability to maintain separate read-only and read-write database connections to optimize scalability, cost and performance. The post covers why this can be so valuable and how to configure it in ProcessWire— More
  2 April 2021
 • ProcessWire 3.0.174 core updates: improvements to the new path/URL hooks and more— More
  12 March 2021
 • ProcessWire 3.0.173 adds several new requested features and this post focuses on one of my favorites: the ability to hook into and handle ProcessWire URLs, independent of pages— More
  5 March 2021

Latest news

 • ProcessWire Weekly #362
  In the 362nd issue of ProcessWire Weekly we'll check out the latest weekly update from Ryan, introduce two new third party modules, and check out a brand new site of the week. Read on!
  Weekly.pw / 17 April 2021
 • ProcessWire 3.0.175 adds new database scalability options
  This week ProcessWire gained the ability to maintain separate read-only and read-write database connections to optimize scalability, cost and performance. The post covers why this can be so valuable and how to configure it in ProcessWire.
  Blog / 2 April 2021
 • Subscribe to weekly ProcessWire news

“We chose ProcessWire because of its excellent architecture, modular extensibility and the internal API. The CMS offers the necessary flexibility and performance for such a complex website like superbude.de. ProcessWire offers options that are only available for larger systems, such as Drupal, and allows a much slimmer development process.” —xport communication GmbH