Gói ngôn ngữ tiếng Việt by xgenvn

Vietnamese translation pack for ProcessWire.

BẢN DỊCH NGÔN NGỮ TIẾNG VIỆT HỆ THỐNG QUẢN LÝ NỘI DUNG PROCESSWIRE

Bản dịch này được dịch tay sang tiếng Việt cho hệ thống quản lý nội dung (CMF/CMS) ProcessWire.

CÁCH CÀI ĐẶT

 • Cài đặt Language Support cho ProcessWire qua phần quản lý Modules
 • Trong phần Setup>Languages, chọn mục default và nhập file zip chứa các tập tin json trong repository này.
 • Các giao diện cần dịch tay các cụm từ tương ứng. Bản dịch này chỉ cung cấp dịch các đoạn ngôn ngữ hệ thống sử dụng hàm _() hoặc _x().

GHI CHÚ

 • Hiện tại tiến độ khoảng 95%. Dựa theo danh sách các file cần dịch từ gói ngôn ngữ tiếng Nhật.
 • Các gói Modules phổ biến cần dịch riêng, đôi lúc không hỗ trợ i18n thông qua hàm _() hay _x().

LIÊN HỆ VÀ THAM GIA

 • Bạn có thể tạo bản sao của repo này và thực hiện thay đổi cũng như thêm các file dịch khác tương ứng. Sau đó gửi pull request để mình cập nhật. Chân thành cảm ơn.
 • Nếu thấy có phần nào dịch chưa đúng, hãy giúp tạo một Issue và mình sẽ cập nhật nhanh nhất có thể.

ĐỌC THÊM

 • Thông tin giới thiệu và hướng dẫn sử dụng ProcessWire có thể tìm thấy trên http://tipigo.net

Install and use modules at your own risk. Always have a site and database backup before installing new modules.

Twitter updates

 • Today a new version of FormBuilder has been released in the FormBuilder support board (our 50th version) and it has a lot of interesting new features, which we’ll take a closer look at in this post— More
  11 June 2021
 • ProcessWire 3.0.179 adds great new admin theme customization tools that put you in full control over the Uikit admin styles— More
  28 May 2021
 • ProcessWire updates for week of 21 May 2021— More
  22 May 2021

Latest news

 • ProcessWire Weekly #370
  In the 370th issue of ProcessWire Weekly we're going to check out the latest version of the commercial FormBuilder module, introduce a couple of brand new third party modules, and more. Read on!
  Weekly.pw / 12 June 2021
 • ProcessWire FormBuilder v50 updates
  Today a new version of FormBuilder has been released in the FormBuilder support board (our 50th version) and it has a lot of interesting new features, which we'll take a closer look at in this post.
  Blog / 11 June 2021
 • Subscribe to weekly ProcessWire news

“To Drupal, or to ProcessWire? The million dollar choice. We decided to make an early switch to PW. And in retrospect, ProcessWire was probably the best decision we made. Thanks are due to ProcessWire and the amazing system and set of modules that are in place.” —Unni Krishnan, Founder of PigtailPundits